Розрахунок відпускних в Україні у 2024 році: практичний посібник для бухгалтерів

розрахунок відпускних україн 2024

2024 року порядок обчислення відпускних в Україні зазнав змін, які бухгалтерам необхідно враховувати при нарахуванні виплат.

Основні зміни:

 • Нова формула розрахунку середньої заробітної плати:  з 24.02.2023 р. застосовується формула, затверджена постановою КМУ № 168. Вона враховує не лише фактично відпрацьований час, а й періоди тимчасової непрацездатності, відпусток без збереження заробітної плати, простоїв тощо.
 • Поділ розрахункового періоду:  період для відпускних, право на які виникло до 31.12.2023 р., та після цієї дати буде різним.
 • Мінімальна зарплата:  відпускні не можуть бути меншими від мінімальної зарплати, встановленої на момент початку відпустки.

1 січня 2024 року:  набули чинності зміни до  Порядку обчислення середньої заробітної плати 

 • Основні зміни:
  • Розрахунковий період:  12 календарних місяців , що передують місяцю виплати відпускних.
  • Включення у розрахунковий період:  уточнено правила включення  премій, винагород та інших виплат .
  • Винятки:  із розрахунку  виключено  лікарняні, декретні  та інші виплати, пов’язані з тимчасовою непрацездатністю.

2. Розрахунок відпускних:

2.1. Визначення розрахункового періоду:

 • Відпустки, право на які виникло до 01.01.2024:  12 календарних місяців , що передують місяцю початку відпустки.
 • Відпустки, право на які виникло з 01.01.2024 року:  12 календарних місяців , що передують місяцю виплати відпускних.

2.2. Розрахунок середньоденної заробітної плати:

Середньоденна заробітна плата (СДЗ) = Сума виплат за розрахунковий період / Кількість календарних днів у розрахунковому періоді

2.3. Нарахування відпускних:

Відпускні = СДЗ * Кількість календарних днів відпустки

3. Приклади розрахунку:

Приклад 1:

 • Працівник йде у відпустку з 14.03.2024 року на 14 календарних днів.
 • Розрахунковий період:  01.03.2023 – 28.02.2024 (366 календарних днів).
 • Сума виплат за розрахунковий період:  180000 грн.
 • СДЗ:  180 000 грн. / 366 днів = 491,80 грн.
 • Відпускні:  491,80 грн. * 14 днів = 6885,20 грн.

Приклад 2:

 • Працівник йде у відпустку з 01.08.2024 на 24 календарні дні.
 • Розрахунковий період:  01.08.2023 – 31.07.2024 (365 календарних днів).
 • У розрахунковий період включено річну премію, виплачену у червні 2024 року у розмірі 30 000 грн.
 • Сума виплат за розрахунковий період:  210 000 грн.
 • СДЗ:  210 000 грн. / 365 днів = 575,34 грн.
 • Відпускні:  575,34 грн. * 24 дні = 13 808,16 грн.

4. Нюанси розрахунку:

 • Лікарняні:  не включаються до розрахункового періоду, але дні непрацездатності по лікарняному  не зменшують  кількість календарних днів у розрахунковому періоді.
 • Премії:  включаються до розрахункового періоду, якщо вони  заздалегідь  передбачені системою оплати праці.
 • Відпускні за невикористану відпустку:  при звільненні працівника йому виплачується компенсація за невикористану відпустку, яка також  розраховується виходячи із СДЗ .

5. Розширені відомості:

 • Обмеження:  максимальна сума відпускних  не може перевищувати  10 середньомісячних заробітних плат.
 • Мінімальна тривалість відпустки:  24 календарні дні для працівників, які працюють на умовах повної зайнятості.
 • Додаткові відпустки:  можуть надаватися за роботу зі шкідливими або небезпечними умовами праці, за ненормований робочий день, за особливу роботу

Розрахунок відпускних в Україні у 2024 році вимагає від бухгалтерів обліку змін у законодавстві та застосування нових формул. Ця стаття надає загальне уявлення про процес розрахунку, але не замінює вивчення нормативно-правових актів і консультації з профільними фахівцями.