Кредитний канал – фінансовий канал

фінансовий канал

Кредитний канал належить до впливу змін відсоткові ставки центрального банку створення кредиту банками другого рівня. Збільшення відсоткових ставок зобов’язує банки скорочувати створення кредиту, тоді як падіння відсоткової ставки спонукає їх створювати його.

Кредитний канал

Банківський кредитний канал активізується експансіоністською грошово-кредитною політикою, яка збільшує резерви банків. Це збільшує кількість доступних банківських кредитів і, отже, вищі кредити.

Існує також «балансовий ефект». Погіршення економічної ситуації породжує ситуацію морального ризику: банки, які зазвичай фінансують компанії, не маючи достатньої інформації про реальний стан компаній, схильні скорочувати свої кредити. Збільшення грошової маси грає очікуваннях, одночасно дозволяючи переоцінити ринкову вартість компанії через фінансовий канал; це знижує моральний ризик і банки надають більше кредитів.

Фінансовий канал

фінансовий кредитний канал

Грошово-кредитна політика впливає ціни акцій і реальну економіку декількома способами. По-перше, падіння процентної ставки викликає зростання цін, оскільки збільшується сума дисконтованих дивідендів. Крім того, коли відсоткова ставка за облігаціями падає, у агентів з’являється стимул продавати свої облігації у пошуках більшого прибутку, що підвищує ціни на акції. Обмежувальна грошово-кредитна політика, з іншого боку, знижує ціни на акції

Прямо чи опосередковано грошово-кредитна політика може проводити ціну фінансових активів. Це спонукає власників активів реконфігурувати свої портфелі та змінює ризик дефолту чи фінансової кризи для компаній

Грошово-кредитна політика, впливаючи вартість активів, може викликати зміни q Тобіна , тобто альтернативних витрат збільшення основний капітал фірми. Таким чином це може стимулювати додаткові інвестиції з боку приватних суб’єктів.

Збільшення вартості активів також може мати наслідки споживання домогосподарств. Дійсно, якщо припустити, що домогосподарства споживають відповідно до свого доходу, а монетарна політика збільшує вартість активів (наприклад, за рахунок зворотного викупу), то зі зростанням доходів домогосподарств їх споживання також збільшуватиметься. Іншими словами, збільшення грошової маси викликає зростання цін на акції, що виражається у збільшенні вартості портфелів і, отже, споживання, що стимулює зростання.